hesta snickeri historia 

Hesta bildades av Martin Löfgren 2009.

Tanken från början var att man skulle vara ett lite snickeri med uppgift att tillverka måttbeställda produkter i mindre skala.

Verksamheten började i ett lite stall på 71 kvm på hesta gård utanför Örsundsbro som var lika varm/kallt inne som ute vilket gjorde att verksamheten var i mycket liten skala vintertid och ofta utfördes arbeten ute på plats med enklare maskiner.

Allt eftersom verksamheten växte så investerades det i bättre lokaler och framförallt i maskiner i toppklass. Idag har bolaget 600 kvm meter lokaler till sitt förfogande med en toppmodern maskinpark av senaste snitt och fem anställda möbelsnickare.

Medlem av