Snickeriet

 

Vi kan leverera en mängd olika lösningar och konstruktioner i trä och smide.

Vår ambition är att i möjligaste mån tillgodose dina idéer och inget arbete är för litet för oss för att vi inte ska kunna utföra det. 

Leveranstiden varierar beroende på vilket typ av uppdrag ni vill få utfört av oss.

Medlem av