Frågan är inte vad vi gör,

utan vad är det du vill få utfört?

Medlem av